Wednesday, July 18, 2007

yamang tubig

Malawak ang karagatan ng Pilipinas. Umabot ang baybayin ng 17,640 kilometro at 26.6 milyong ektarya coastal waters at 193.4 milyong ektarya ng karagatan.
  • tinatayang umaabot ng 18.46 kabuaang lawak ng karagatan.
  • ang ektarya ng latian (swampland), 253.84 ektaryang mga palaisdaan at 250,000 ektarya ng mga lawa , ilog at mga tubig imbakan.
  • nagbubunga ng unti-unting pagkawasak sa yamang -dagatng pilipinas ang paggamit ng dinamita,cyanide at muro ami sa pangisngisda.
  • nakasisira rin ang siltation sapagkat nababarahan ng banliko silt ang mga ilog at baybayin.

No comments: